Bestuur en functionarissen

Bestuurssamenstelling

Voorzitter Rob de Vries (bestuur@zttc.nl)
Secretaris Ronald Spelde (secretariaat@zttc.nl)
Penningmeester Albert Nap
Sport technische zaken Ronald Peeters
Algemeen bestuurslid Jan van der Meij
Inkoop en bar Willem van den Berg

Functionarissen

Wedstrijd secretaris senioren Chris de Jong (wedstrijdsecretaris@zttc.nl)
Wedstrijd secretaris jeugd
Ronald Peeters
Onderhoud pand
Theo van Berkel
Bardienstregeling Debby Reek
Inkoop bar
Willem van den Berg
Materiaalverkoop
Ronald Spelde
Website en Facebook
Edwin van Loon, Jan van der Meij
Pers en publiciteit Jan van der Meij

Trainingen

Trainers Ronald Peeters en Ronald Spelde

Vindt u deze pagina leuk? Deel dan via: