Invallers competitie

De onderstaande personen zijn beschikbaar als invallers voor de najaarscompetitie 2016:

naam

bondsnummer

klasse

invallen vanaf

Jeffrey Lotthior 3964635 Derde klasse team 6 Team 5
Dick Meijer 2792182 Derde klasse
Team 4
Team 3
Ronald Spelde 4131544 Vierde klasse Team 9 Team 8
Jan de Winter 2790897 Vierde klasse
Team 10
Team 9
Perry de Jong 3588976 Derde klasse Team 5 Team 4
Arlette Poulen (i.v.m. vervoer alleen thuis) 2940395 Vierde klasse
Team 8
Team 7
Robert-Jan Pruijn 3834979 Vierde klasse
Team 10
Team 9
Jan van der Meij 3764865 Vierde klasse
Team 10
Team 9
Nico Ooijevaar 2321397 Vierde klasse
Team 7
Team 6

Regels met betrekking tot invallen:

6. INVALLERSBEPALING

Indien een speler van een team verhinderd is, mag een speler behorend tot dezelfde vereniging en uitkomend voor een lager < is hoger genummerd > team in dezelfde competitie, hem vervangen.

Het gelijktijdig uitkomen in twee competitiewedstrijden is in de afdelingscompetities conform de hieronder vermelde regels uit het afdelingscompetitiereglement toegestaan:

6a. Een speler mag aan twee competitiewedstrijden gelijktijdig deelnemen, op voorwaarde dat voor aanvang van beide wedstrijden alle daarbij betrokken aanvoerders of begeleiders op de achterzijde van de originele wedstrijdformulieren voor akkoord hebben getekend. Indien op één van de twee formulieren één of meerdere handtekeningen dit voor akkoord ontbreken is de speler die uitkomt in twee wedstrijden ongerechtigd voor de wedstrijd waarin hij invalt.
6b. Het aantal hierbij betrokken teams is maximaal 4.
Teams zijn niet verplicht om medewerking te verlenen aan de in dit lid geboden mogelijkheid.

Indien er gebruik gemaakt wordt van de hier geboden mogelijkheid, dan mag voor zover als nodig om praktische redenen afgeweken worden van het op het wedstrijdformulier vermelde volgorde van de wedstrijden.

Wat betreft het spelen met invallers is ook nog het volgende toegestaan:

1. In de 6eklasse regio zuid en de 5e klasse regio noord van de seniorencompetitie mogen spelers van alle teams van een vereniging uitkomend in diezelfde klasse bij elkaar invallen.

1. In de 5e en 6e klasse van de jeugdcompetitie mogen spelers van alle teams van een vereniging uitkomend in diezelfde klasse bij elkaar invallen.

A. SENIOREN

Elke speler mag gedurende een competitie maximaal 3 keer invallen in iedere afdelingscompetitie waar hij in een team staat opgesteld. Op het wedstrijdformulier moet duidelijk aangegeven worden uit welk team de invaller afkomstig is.
Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de reguliere competitie is niet gerechtigd om in te vallen in de duocompetitie.

Een speler die alleen staat opgesteld in een team uitkomend in de duocompetitie is niet gerechtigd om in te vallen in de reguliere competitie.

 

 

 

Vindt u deze pagina leuk? Deel dan via: